ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΠΕ-ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ Κ.Ε.Κ. ΕΚΕΠΕΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2012

 

Το σεμινάριο αφορά βασικές χρήσεις Πληροφορικής, με διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στο τέλος της εκπαίδευσης, (όπως και το προηγούμενο με την
επιδότηση των ανέργων μέσω voucher), αλλά σε αυτό η επιδότηση (200 ευρώ μεικτά/ άτομο) δε θα γίνει μέσω επιταγής.
 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο ΕΚΕΠΕΕ Ασπροπύργου, πρωί ή/και απόγευμα, ανάλογα τη συμμετοχή.
 
Θα απασχοληθούν περίπου 120 άτομα, η επιλογή των οποίων θα γίνει μετά από σχετική συνέντευξη στο ΚΕΚ. Η διάρκεια του σεμινάρίου όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης θα είναι 100 ώρες (περίπου 1 μήνας), ενώ οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν στο ΚΕΚ μέχρι και την Παρασκευή.